Universitaire onderzoekers in Nederland worstelen met de combinatie van onderzoek en onderwijstaken.

25-11-2014 Veel onderzoekers willen graag meer tijd aan onderzoek besteden. Tegelijkertijd zouden zij meer waardering willen krijgen voor hun onderwijsactiviteiten. Lees verder

Lichte stijging van de Nederlandse uitgaven voor research & development in 2013

17-11-2014 Voorlopige cijfers van het CBS over de uitgaven in 2013 voor research & development in Nederland laten zien dat ze ten opzichte van 2012 een kleine stijging kennen. Lees verder

EU rapport: Nederland behoudt innovatiecapaciteit ondanks crisis

14-10-2014 Een nieuw EU rapport laat 33 landenprofielen zien op het gebied van onderzoek en innovatie. Het betreft een voortgangsrapportage in relatie tot de Innovatie Unie. Lees verder