CBS publiceert jaarboek ‘ICT, kennis en economie 2014’: uitgaven voor R&D stijgen

01-07-2014 Het jaarboek bevat een grote hoeveelheid aan statistisch materiaal over de economische en maatschappelijke rol van kennis en technologie. Lees verder

Privaat onderzoek loont en leidt tot economische groei

26-06-2014 TNO en het Haagse instituut voor strategische studies (HCSS) publiceerden een studie over innovatie in Nederland. Het blijkt dat private uitgaven voor R&D op termijn tot extra economische groei... Lees verder

Nederlandse onderzoekers halen veel Europees subsidiegeld binnen

23-06-2014 Nederlandse onderzoekers hebben in het EU Zevende Kaderprogramma (2007-2013) 3,4 miljard euro binnengehaald. Dat is bijna anderhalf keer zoveel als Nederland via de EU-begroting bijdraagt. Lees verder