Nederlandse universiteiten scoren hoog op samenwerking met bedrijfsleven

08-09-2014 Het CWTS heeft gezamenlijke publicaties van universiteiten en bedrijven in kaart gebracht. De Nederlandse universiteiten doen het heel goed. Eindhoven en Delft draaien mee in de top. Lees verder

Wetenschappelijke prestaties umc’s van hoog niveau

19-08-2014 De acht universitair medische centra (umc's) in Nederland scoren wetenschappelijk heel goed. Zij publiceren veel wetenschappelijke artikelen: ongeveer een derde van het totaal in Nederland. Die... Lees verder

CBS publiceert jaarboek ‘ICT, kennis en economie 2014’: uitgaven voor R&D stijgen

01-07-2014 Het jaarboek bevat een grote hoeveelheid aan statistisch materiaal over de economische en maatschappelijke rol van kennis en technologie. Lees verder