Lichte stijging van de Nederlandse uitgaven voor research & development in 2013

17-11-2014 Voorlopige cijfers van het CBS over de uitgaven in 2013 voor research & development in Nederland laten zien dat ze ten opzichte van 2012 een kleine stijging kennen. Lees verder

EU rapport: Nederland behoudt innovatiecapaciteit ondanks crisis

14-10-2014 Een nieuw EU rapport laat 33 landenprofielen zien op het gebied van onderzoek en innovatie. Het betreft een voortgangsrapportage in relatie tot de Innovatie Unie. Lees verder

Nederlandse universiteiten scoren hoog op samenwerking met bedrijfsleven

08-09-2014 Het CWTS heeft gezamenlijke publicaties van universiteiten en bedrijven in kaart gebracht. De Nederlandse universiteiten doen het heel goed. Eindhoven en Delft draaien mee in de top. Lees verder