calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Veelgestelde vragen

Eerlijk delen
Image

Het Rathenau Instituut werkte samen met de Universiteit Utrecht. Het onderzoek sluit aan bij de vraag hoe we de mogelijkheden die digitalisering biedt in goede banen kunnen leiden. Digitalisering is een van de drie speerpunten in het werkprogramma 2017/2018 van het Rathenau Instituut. In maart 2017 publiceerde het Rathenau Instituut al het rapport ‘Opwaarderen’ over het borgen van fundamentele rechten in het digitale tijdperk.

In het onderzoek baseerde het Rathenau Instituut zich op academische literatuur om de deel- en kluseconomie als fenomeen te beschrijven. Daarnaast waren er vijf case studies die aan de hand van interviews de ervaringen in de praktijk onderzochten: Helpling (schoonmakers), Uberpop (onderdeel van Uber, inmiddels in Nederland verboden), Airdnd (thuisrestaurants, inmiddels hernoemd ‘Sharednd’), Airbnb (huizendeelplatform) en SnappCar (autodeelplatform). De centrale onderzoeksvraag was hoe belangen en rechten van burgers, consumenten en werknemers in de nieuwe economie veiliggesteld kunnen worden/blijven.

De nieuwe klus- en deeleconomie hebben positieve effecten, of kunnen die hebben, op het gebied van welvaart, werkgelegenheid, ondernemerschap, sociale cohesie en voor het milieu. Maar er zijn ook belangen die onder druk komen te staan, de zogenoemde publieke belangen: een gelijk speelveld, belastingheffing, consumentenbescherming, tegengaan van discriminatie, openbare orde, platformonafhankelijkheid, het tegengaan van monopolisering en bescherming van privacy en autonomie. Met dit rapport biedt het Rathenau Instituut een leidraad voor het politieke debat en de beleidsvorming.