calendar tag arrow download print
Rapport
23 juli 2015

Grondstoffenhonger duurzaam stillen

Energietransitie Grondstoffen
Wereldwijd is sprake van een groeiende grondstoffenhonger. Maar de beschikbaarheid van belangrijke grondstoffen spreekt steeds minder vanzelf. Daarom streeft de overheid naar duurzaam grondstofgebruik. In ‘Grondstoffenhonger duurzaam stillen’ stelt het Rathenau Instituut dat onze omgang met grondstoffen aan minimumeisen moet voldoen: het moet rendabel zijn en mag geen ernstige milieuschade of mensenrechtenschendingen veroorzaken.

Downloads

Sluiten x

Samenvatting

Voor dit rapport heeft het Rathenau Instituut gekeken naar grondstoffen die ‘kritisch’ zijn voor onze economie of die in conflictgebieden worden gewonnen. Deze grondstoffen worden vaak gebruikt in elektronica, van zonnecellen tot smartphones. Ook heeft het instituut gekeken naar de grondstoffenactiviteiten van China in Afrika. Dit is een voorbeeld van een verschuivende machtsbalans op het wereldtoneel, die zowel kansen als uitdagingen biedt voor het grondstoffenbeleid van Nederland en Europa.

Aan de hand van deze cases bespreken de auteurs enkele strategieën die het doel van het Nederlandse grondstoffenbeleid dichterbij kunnen brengen: op duurzame wijze voldoende grondstoffen veilig stellen voor onze economie.

 

Bij voorkeur citeren als:
Krom, A., A. van Waes, R. van Est & F. Brom (redactie), Grondstoffenhonger duurzaam stillen, Den Haag, Rathenau Instituut 2015

Meer laden