calendar tag arrow download print
Image

Veelgestelde vragen

Moderne biotechnologie in Nederland
Wat is moderne biotechnologie?

Onder moderne biotechnologie vallen twee stromingen. Enerzijds ontwerpen wetenschappers nieuwe gunstige eigenschappen voor bestaande organismen. Anderzijds proberen wetenschappers uit losse onderdelen nieuwe levende organismen te maken. Een breed scala aan voorbeelden is de vinden op de website biotechnologie.nl.

Waarom onderzoekt het Rathenau Instituut dit?

Moderne biotechnologie biedt een wereld van mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg. Maar er zijn ook zorgen. Door het ombouwen van bacteriën of virussen kunnen nieuwe ziekteverwekkers ontstaan of ecosystemen verstoord raken. En biotechnologie kan worden gebruikt om biologische wapens te maken. De ontwikkelingen roepen ook vragen op over intellectueel eigendom en ethiek. Kun je patent aanvragen op een nieuw organisme? Is het gepast om kunstmatig leven te maken? En wat te denken van het opnieuw tot leven brengen van uitgestorven soorten. Is dit gewenst?