Dr. Paul Diederen

Dr. Paul Diederen werkt sinds september 2017 als themacoördinator bij het Rathenau Instituut. Hij houdt zich bezig met ontwikkelingen in het wetenschapssysteem.

Opleiding en loopbaan

Paul is econometrist en gepromoveerd bij Merit aan de Universiteit van Maastricht op een economische analyse van de verspreiding van innovaties. Merit (nu UNU-MERIT) is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de economische analyse van technologische ontwikkeling. Na zijn promotie was hij als principal researcher verbonden aan Warwick University en als senior onderzoeker, programmamanager en sectiehoofd aan het Landbouw Economisch Instituut (Wageningen UR). Hij heeft op uiteenlopende terreinen onderzoek verricht voor de Europese Commissie en voor diverse Nederlandse ministeries. Daarna werd hij plaatsvervangend directeur bij de AWTI, hier schreef hij adviezen over uiteenlopende aspecten van het wetenschaps- en innovatiebeleid.

Nevenfunctie

Paul is gemeenteraadslid voor D66 in Zoetermeer.