Hetty Labots

Hetty Labots werkt als P&O-adviseur bij het Rathenau Instituut. Zij is tevens preventiemedewerker en voorzitter van de arbocommissie. Hetty doet P&O werkzaamheden voor twee KNAW instituten: Rathenau Instituut en DANS. Ze adviseert en ondersteunt de directie en de leidinggevenden op het gebied van personeel en organisatie, doet beleidsvoorstellen, zorgt voor werving en selectie van personeel, onderhandelt over arbeidsvoorwaarden met (nieuwe) medewerkers en informeert hen over hun rechtspositie. Hetty bemiddelt daarnaast bij conflicten en problemen tussen leidinggevenden en medewerkers, begeleidt arbeidsongeschikte medewerkers en draagt zorg voor de doorstroom en uitstroom van het personeel.