Jelte Timmer MA.

Jelte Timmer werkt sinds 2011 als onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Hij houdt zich bezig met de maatschappelijke impact van digitale innovaties zoals persuasieve technologie, internet of things, slimme mobiliteit en big data. Hij werkte in de afgelopen jaren onder andere aan de projecten Voorgeprogrammeerd, Eerlijk Advies en Tem de Robotauto.

Jelte studeerde sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft een Master in Kunstbeleid en Management en in Nieuwe Media en Digitale Cultuur. Voor hij bij het Rathenau Instituut begon, werkte hij onder andere voor Mediamatic in Amsterdam. Daarnaast stond aan de start van het Utrechts centrum voor nieuwe media en digitale cultuur SETUP, waar hij nog als lid van de Raad van Advies aan verbonden is. Als lid van de Stroom Circle is hij tevens als externe adviseur betrokken de Haagse instelling voor beeldende kunst en architectuur Stroom. De inzichten vanuit zijn achtergrond in psychologie en de culturele sector brengt hij samen in zijn visie op maatschappelijk-technologische ontwikkeling.

Work

Pagina's