calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Juul Gerritse

Stagiaire
Juul Gerritse is een stagiaire bij het Rathenau Instituut. Zij heeft een bachelor Humanistiek behaald en volgt de masteropleiding Applied Ethics. Juul houdt zich in het bijzonder bezig met bio-ethische vraagstukken in relatie tot zin- en betekenisgeving. Zij levert een bijdrage aan het onderzoeksproject ‘HipGametes’. Door middel van een filosofische literatuurstudie onderzoekt zij hoe de creatie van embryo’s op basis van pluripotente stamcellen invloed kan uitoefenen op de betekenis van het leven.