calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Mees van Tooren MSc

Onderzoeker
Mees houdt zich bezig met wetenschaps- en innovatiebeleid, en de maatschappelijke impact daarvan. Op het moment onderzoekt hij o.a. de impact van praktijkgericht onderzoek en welke maatschappelijke ontwikkelingen relevant in de toekomst zullen worden voor de wetenschap.

Opleiding en loopbaan
Mees studeerde Filosofie en Economie aan het University College Utrecht en rondde daarna een master in ‘Philosophy and Public Policy’ af aan de London School of Economics. Daar schreef hij zijn scriptie over de invloed van moderne digitale technologie op de manier waarop mensen ideeën en gedachten uitwisselen. 

Na zijn studie werkte Mees bij een onderzoeks- en adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, waar hij in de volle breedte van de publieke sector projecten deed. Daarnaast nam hij deel aan de Nationale DenkTank waar hij onderzoek deed naar problemen binnen digitale samenleving en welke mogelijke oplossingen hiervoor zijn.