Nelleke van den Broek - Honingh MSc.

Nelleke werkt sinds augustus 2017 bij het Rathenau Instituut als onderzoeker van kwantitatieve onderzoeksinformatie & analyse. Zij is betrokken bij het verzamelen en analyseren van cijfermatige informatie over de verschillende onderdelen van het wetenschapssysteem.

Nelleke heeft een BSc. in Wiskunde en een MSc. met de opleiding Beleid, Management en Ondernemerschap, beide aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na haar afstuderen heeft ze als junior stafmedewerker bij ZonMw gewerkt. Vervolgens is ze beleidsmedewerker bij NWO geweest, waar ze zich o.a. bezighield met de Vernieuwingsimpuls en het Topsectorenbeleid. Van 2015 tot 2017 heeft ze gewerkt als Beleidsmedewerker Onderzoek bij de bètafaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar hield ze zich o.a. bezig met het hoogleraren- en promovendibeleid en met onderzoeksevaluaties.