Tomas werkt sinds augustus 2017 als onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Hij houdt zich bezig met het themagebied toekomstbestendige kennis, en daarbinnen met het onderwerp grensverleggingen in onderzoek en innovatie. Momenteel is hij bezig met een onderzoek naar de kenmerken en mogelijke maatschappelijke implicaties van samenwerking tussen universiteiten en bedrijven.

Tomas voltooide de BSc Natuurwetenschap & Innovatiemanagement aan de Universiteit Utrecht en nam gelijktijdig deel aan het faculteitsbrede honoursprogramma. Vervolgens deed hij de onderzoeksmaster Innovation Sciences (tevens aan de UU), doceerde daarnaast aan bachelorstudenten en redigeerde een boek over environmental ethics. In het kader van het Europese klimaatondernemerschapsprogramma Climate-KIC verbleef Tomas in Kopenhagen, waar hij zijn scriptie schreef over prioriteitstelling rond verbetering van de fietsinfrastructuur.