Tomas Rep MSc.

Tomas Rep is sinds augustus 2017 onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Hij onderzoekt de kenmerken van samenwerking tussen universiteiten en bedrijven, en mogelijke gevolgen daarvan voor het ‘kennisecosysteem’ en publieke waarden.

Tomas startte zijn studieloopbaan met psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam, maar merkte dat hij directer met de samenleving bezig wilde zijn. Daartoe studeerde hij Natuurwetenschap & Innovatiemanagement aan de Universiteit Utrecht, en daarna de aansluitende onderzoeksmaster Innovation Sciences. Tomas is gefascineerd door de hechte relatie tussen de mens en technologie.

Tijdens zijn studie volgde Tomas diverse verbredende en verdiepende honoursprogramma’s, en zat een jaar het lezingenprogramma van SIB-Utrecht voor. Daarnaast gaf hij les aan bachelorstudenten en redigeerde een boek over omgevingsethiek. Zijn masterscriptie schreef hij in Kopenhagen over de institutioneel ondernemerschap rond prioritering van infrastructuur voor fietsers.