• U moet ingelogd zijn om onderwerpen te kunnen volgen.

    Log-in als u al een account heeft of maak een gratis account aan.

PERSBERICHT: Elf lessen voor een goede Energiedialoog

Het Rathenau Instituut heeft elf lessen ontwikkeld om de landelijke Energiedialoog die het Ministerie van Economische Zaken organiseert succesvol te maken. De lessen zijn tot stand gekomen op basis van eigen onderzoek naar vijf dialoogprocessen uit het verleden. Om te beginnen bij de Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie uit de jaren tachtig die veel maatschappelijke opwinding veroorzaakte. In het onderzoek werden ook recente discussies rondom schaliegas, windmolens op land, gaswinning en het Energieakkoord betrokken. Fundamenteel voor het succes van elke maatschappelijke dialoog is het vertrouwen van het publiek in het proces.

Enkele lessen voor de nationale overheid

  • Maak de urgentie van de energietransitie en daarmee van de Energiedialoog voor Nederland duidelijk.
  • Zorg voor onafhankelijke en betrouwbare organisator(en) met vakkennis over participatie
  • Verhelder gezamenlijk voorafgaand aan de Energiedialoog doel, inhoud, proces en spelregels
  • Neem de uitkomst van de Energiedialoog serieus en stel tijdig een borgingscommissie in die toeziet op wat er met de resultaten wordt gedaan.  

Goede samenwerking

De energietransitie is urgent en vergt lastige en maatschappelijk ingrijpende keuzes. Een goede samenwerking tussen de nationale overheid en lokale overheden en samenleving is daarom essentieel. Het Rathenau Instituut hoopt dat de elf lessen uit deze studie het Ministerie van Economische Zaken zullen helpen een vruchtbare Energiedialoog te voeren.

Het project Energiedialogen past in de werkprogrammalijn Wetenschap voor beleid. In het project agendeert het Rathenau Instituut het uitbouwen van de maatschappelijke dialoog over omstreden energieoplossingen.

Over het Rathenau Instituut 

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma's op het gebied van wetenschap en technologie. 

Publicatie

Est, R. van & A. van Waes. Elf lessen voor een goede Energiedialoog. Den Haag, Rathenau Instituut, 2016

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Harm Oving, Hoofd Communicatie a.i. h.oving@rathenau.nl, tel. 06 22212158.

Tweets by @RathenauNL

Praat mee over dit onderwerp via sociale media

Wij horen graag wat u van onze publicaties vindt en gaan graag de dialoog met u aan. Praat mee via #rathenau