• U moet ingelogd zijn om onderwerpen te kunnen volgen.

    Log-in als u al een account heeft of maak een gratis account aan.

Privacy in het geding door big data, slimme apparaten en gezichtsherkenning

Woensdag 18 mei vindt er in de Tweede kamer een algemeen overleg over privacy plaats.

Er wordt steeds meer persoonlijke informatie over ons verzameld. Onze identiteit en ons gedrag worden vastgelegd in datastromen en gebruikt door overheden en bedrijven. Individuen zijn zich hier niet vaak van bewust en hebben er geen grip op. Het Rathenau Instituut onderzocht een aantal cases: slimme apparaten die met het internet verbonden zijn (Internet of Things), het gebruik van big data met een praktijkvoorbeeld uit de verzekeringsbranche, en de ontwikkeling van gezichtsherkenningstechnologie. Uit deze rapporten bleek dat de privacy van consumenten een belangrijk aandachtspunt is.

Beyond Control: privacy in het Internet der Dingen
Het aantal apparaten dat persoonlijke consumentendata verzamelt zal sterk toenemen. Voor consumenten wordt het steeds lastiger om al deze informatiestromen te controleren. Dit levert fundamentele vragen op over hoe de privacy van gebruikers het beste beschermd kan worden in het komende tijdperk van het Internet of Things. Het Rathenau Instituut meent dat het belangrijk is om nieuwe privacy benaderingen te verkennen om een maatschappelijke verantwoorde ontwikkeling van het Internet of Things mogelijk te maken.

De datagedreven samenleving. Achtergrondstudie over big data.
De publicatie ‘De Datagedreven Samenleving’ van het Rathenau Instituut is bedoeld voor beleidsmakers en beslissers die meer willen weten over big data. Wat verstaan we eigenlijk onder big data? En welke maatschappelijke kwesties hangen er samen met het gebruik ervan? Met deskresearch, literatuurstudie en gesprekken met stakeholders brachten we het nationale en internationale debat over big data in kaart. Het Rathenau Instituut ziet zes belangrijke uitgangspunten voor een verantwoorde inzet van big data in onze samenleving.

Berekende risico's. Verzekeren in de datagedreven samenleving.
Deze studie kijkt naar de huidige datapraktijk in de verzekeringssector. In onze samenleving komt steeds meer data beschikbaar, denk aan het internet, mobiele telefoons of sensoren. De gegevens bieden nieuwe mogelijkheden voor verzekeraars om risico’s in te schatten, bijvoorbeeld over brand- of inbraakrisico’s, of om meer tegemoet te komen aan individuele wensen van klanten. De verwachting is dat verzekeraars met dergelijke data steeds fijnmaziger hun klanten kunnen profileren.

Dicht op de huid. Gezichts- en emotieherkenning in Nederland.
Verbeterde camera’s, slimmere software en grotere databases maken gezichts- en emotieherkenningstechnologie steeds preciezer. Steeds meer instanties, bedrijven en particulieren maken gebruik van de nieuwe mogelijkheden die deze verbeteringen bieden. Opsporingsdiensten kunnen bijvoorbeeld beter criminelen op straat herkennen. Aanbieders van sociale media kunnen automatisch hun gebruikers identificeren. Maar wat betekent de inzet van deze technologie voor de maatschappij? Kunnen we nog anoniem over straat? Wat als leeftijd, sekse en etniciteit automatisch uitgelezen worden?

 

Tweets by @RathenauNL

Praat mee over dit onderwerp via sociale media

Wij horen graag wat u van onze publicaties vindt en gaan graag de dialoog met u aan. Praat mee via #rathenau