calendar tag arrow download print
Image
Werkprogramma: denk mee

Denk mee: nieuw werkprogramma 2021-2022

Het Rathenau Instituut stelt een nieuw werkprogramma op voor 2021-2022. Dit doen we elke twee jaar. Hierin staan de onderwerpen waar wij ons de komende periode op richten. Het werkprogramma komt tot stand met inbreng van onze programmaraad, stakeholders en ook via u. Ons bestuur stelt het werkprogramma vast, waarna we het aanbieden aan de minister van OCW en de beide Kamers.

Wat vindt u belangrijk?

Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt. Laat het ons weten door onderstaande vragenlijst in te vullen. Dit kost een paar minuutjes. In de uitklapbare titels vindt u achtergrondinformatie over ons instituut en onderzoek. Wij stellen uw suggesties op prijs. Niet-anonieme data worden na een jaar vernietigd.

Over het Rathenau Instituut
Thema's huidige werkprogramma
Cijfers over de wetenschap
Meer over onderzoek en dialoog van ons instituut

Vragenlijst

Het Rathenau Instituut onderzoekt onder meer de volgende thema's. Welke vindt u het meest relevant?
Binnen het thema ‘Digitale samenleving’ vallen de volgende onderwerpen. Welke vindt u belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk)
Binnen het thema ‘Digitale samenleving’ vallen de volgende onderwerpen. Welke vindt u belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk)
Binnen het thema ‘Maakbare levens’ vallen de volgende onderwerpen. Welke vindt u belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk)
Binnen het thema ‘Maakbare levens’ vallen de volgende onderwerpen. Welke vindt u belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk)
Binnen het thema ‘Kennisgedreven democratie’ vallen de volgende onderwerpen. Welke vindt u belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk)
Binnen het thema ‘Kennisgedreven democratie’ vallen de volgende onderwerpen. Welke vindt u belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk)
Binnen het thema 'Vitale kennisecosystemen' vallen de volgende onderwerpen. Welke vindt u belangrijk? (meerdere antwoorden
Binnen het thema 'Vitale kennisecosystemen' vallen de volgende onderwerpen. Welke vindt u belangrijk? (meerdere antwoorden
Binnen het thema 'Wetenschap in Cijfers' vallen de volgende onderwerpen. Welke vindt u belangrijk?
Binnen het thema 'Wetenschap in Cijfers' vallen de volgende onderwerpen. Welke vindt u belangrijk?

Lees in onze privacyverklaring hoe wij deze gegevens verwerken.