calendar tag arrow download print

In de media

Onderzoek van het Rathenau Instituut wordt regelmatig aangehaald en besproken in de media. Een overzicht van recente publicaties over ons werk.

Over het rapport Eieren voor Onderzoek (2019):

Over het rapport Kennis in het Vizier (2019):

Een publieke instelling als een universiteit heeft een taak bij het nadenken over veiligheid.
Onderzoeker Gijs Diercks in NRC Handelsblad, 8 juli 2019

Over het thema Maakbare Levens:

Over het rapport Griffiers en digitalisering (2019):