calendar tag arrow download print

Amarens Veeneman MSc

Parlementair Liaison
Amarens Veeneman is parlementair liaison voor het Rathenau Instituut.

Expertise
Amarens is parlementair liaison voor het Rathenau Instituut. Daarnaast is ze gedetacheerd bij de Tweede Kamer als kenniscoördinator Digitale Zaken en betrokken bij de commissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Hiervoor was Amarens gedetacheerd als onderzoeker bij de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst van de Tweede Kamer. Deze commissie buigt zich over de vraag hoe de Tweede Kamer meer grip kan krijgen op digitaliseringsvraagstukken in de maatschappij. 

Opleiding en loopbaan
Amarens heeft een bachelor Politicologie behaald aan de Vrije Universiteit en een master International Relations aan de Universiteit van Amsterdam. Haar masterscriptie schreef ze over de invloed van Europese rechts populistische partijen op het politieke debat. Tijdens haar studie heeft Amarens stage gelopen bij Wetenschappelijk Bureau de Helling.

Na haar studie is Amarens begonnen als consultant op het gebied van financiën en strategie bij Infinite Financieel. Ze ondersteunde en adviseerde onderwijsinstellingen (basis- en middelbarenscholen) over o.a. risicomanagement, leerlingstromen, fusietrajecten en de inrichting van passend onderwijs. Daarnaast heeft ze deelgenomen in meerdere landelijke werkgroepen en in opdracht voor koepelorganisaties zoals de PO-Raad analyses gemaakt over ontwikkelingen in het funderend onderwijs.