calendar tag arrow download print

Amarens Veeneman MSc

Onderzoeker
Amarens Veeneman is onderzoeker kwantitatieve onderzoeksinformatie en analyse bij het Rathenau Instituut.

Expertise

Amarens is betrokken bij het verzamelen en analyseren van cijfermatige informatie over de wetenschap en bij het opstellen van publicaties over feiten en cijfers van verschillende onderdelen en aspecten van het wetenschapssysteem. Daarnaast houdt ze zich bezig met de ontwikkeling van (onderzoek naar) kunstmatige intelligentie vanuit een cijfermatig, macro-perspectief. 

Opleiding en loopbaan

Amarens heeft een bachelor Politicologie behaald aan de Vrije Universiteit en een master International Relations aan de Universiteit van Amsterdam. Haar masterscriptie schreef ze over de invloed van Europese rechts populistische partijen op het politieke debat. Tijdens haar studie heeft Amarens stage gelopen bij Wetenschappelijk Bureau de Helling.

Na haar studie is Amarens begonnen als consultant op het gebied van financiën en strategie bij Infinite Financieel. Ze ondersteunde en adviseerde onderwijsinstellingen (basis- en middelbarenscholen) over o.a. risicomanagement, leerlingstromen, fusietrajecten en de inrichting van passend onderwijs. Daarnaast heeft ze deelgenomen in meerdere landelijke werkgroepen en in opdracht voor koepelorganisaties zoals de PO-Raad analyses gemaakt over ontwikkelingen in het funderend onderwijs.