calendar tag arrow download

Dr. Elizabeth Koier

Onderzoeker
Elizabeth Koier is onderzoeker.

Elizabeth is onderzoeker op het gebied van wetenschapsbeleid, met specifieke aandacht voor kwantitatieve analyses. Zij was projectleider van onderzoeksprojecten over financiering van universiteiten, academische loopbanen en internationale mobiliteit van wetenschappers (zie onderstaande publicaties en blogs). Haar publicaties worden veel gebruikt in debatten in de Eerste- en Tweede Kamer en op universiteiten.Eerder is Elizabeth onder andere betrokken geweest bij het project Comparative Monitoring of Knowledge for Climate. In dit project heeft zij kwantitatief en bibliometrisch onderzoek gedaan naar de mate waarin de betrokkenheid van stakeholders wordt gereflecteerd in de output van onderzoeksprojecten.

Opleiding en loopbaan

Elizabeth is in 2013 gepromoveerd in de taalwetenschap aan de Universiteit Leiden. Onderdeel van dit proefschrift waren gedeeltelijk gecomputeriseerde analyses van grote hoeveelheden teksten en de analyse van een aantal vragenlijsten. Hierdoor heeft zij ervaring opgedaan in programmeren, kwantitatieve en kwalitatieve analyse van grote hoeveelheden gegevens en analyse van enquĂȘtes.Elizabeth studeerde Oudheidkunde (BA, VU), volgde een research master Linguistics (VU) en behaalde een doctoraal Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap (UL).