calendar tag arrow download print

Dr. Erik de Bakker

Senior onderzoeker
Erik de Bakker is senior onderzoeker.

Expertise

Erik de Bakker houdt zich bezig met opkomende vraagstukken op het gebied van digitalisering. Zijn aandachtsvelden zijn Internet of Things in steden, big data en landbouw, blockchain en banken.

Opleiding en loopbaan

Erik studeerde sociologie en filosofie in Nijmegen en Amsterdam. In 2001 promoveerde hij als rechtssocioloog aan de Universiteit van Amsterdam met een proefschrift dat inging op de legitimiteit en (non)acceptatie van regelgeving. Zijn casuïstiek was seizoensarbeid in de tuinbouw. Hij was van 2004 tot 2017 in dienst bij Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR). Zijn werk daar richtte zich op maatschappelijke en ethische vraagstukken rond landbouw, natuur en voedsel. Denk aan het draagvlak voor natuurbeleid, duurzame voedselconsumptie en de acceptatie van nanotechnologie in voedsel. In die jaren groeide zijn interesse voor Technology Assessment, transitie en sociale innovatie.