calendar tag arrow download print

Dr. ir. Geert Munnichs

Themacoördinator
Geert Munnichs is themacoördinator.

Geert werkt sinds 2002 bij het Rathenau Instituut, aanvankelijk als senior onderzoeker en sinds 2010 als themacoördinator. Hij heeft diverse aandachtsgebieden: evidence based policy; vertrouwen in wetenschap; ICT, veiligheid en privacy; landbouw en voeding. Hij maakt gebruik van verschillende werkvormen: verkenningen, essaybundels, publieksonderzoek, expertmeetings en stakeholderdialogen. Geert heeft de afgelopen jaren diverse expertmeetings voor de Eerste Kamer georganiseerd. Hij is vooral geïnteresseerd in de gevolgen van de maatschappelijke impact van wetenschap en technologie voor politiek en beleid.

Geert is o.a. bij de volgende publicaties betrokken geweest:

Opleiding en loopbaan

Geert studeerde milieuhygiëne, filosofie en geschiedenis in Wageningen. Hij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op het politiek-filosofische proefschrift ‘Publiek ongenoegen en politieke geloofwaardigheid – Democratische legitimiteit in een ontzuilde samenleving’ (2000). Vervolgens werkte hij bij Studium Generale en deed als postdoc onderzoek naar de risicosamenleving, public concerns en de rol van wetenschappelijke experts.NevenfunctiesGeert is voorzitter van Stichting Filmhuis Movie W, het filmhuis in Wageningen.