calendar tag arrow download print

Dr. Iris Korthagen

Onderzoeker
Iris Korthagen is onderzoeker.

Dr. Iris Korthagen werkt sinds februari 2015 als onderzoeker bij het Rathenau Instituut.Iris werkt op de thema’s wetenschapsjournalistiek, ‘digitale democratie’ en ‘slimme steden’. Het project over wetenschapsjournalistiek rondde ze in 2016 af, met onder andere het rapport Wakers van de Wetenschap en diverse lezingen op het gebied. Met Ira van Keulen analyseert Iris de kansen en dilemma’s rondom digitale instrumenten om burgerbetrokkenheid bij democratische besluitvorming te vergroten (zoals in dit essay). Ook de studie voor het Europees Parlement met 22 verschillende cases van digitale burgerbetrokkenheid is deel van dit project. Daarnaast werkt Iris aan een onderzoek naar data-gedreven sturing, waarbij ze onder andere praktijken in Nederlandse gemeentes in kaart brengt.Loopbaan en opleidingIris is begin 2015 gepromoveerd in de bestuurskunde. Haar promotieonderzoek richtte zich op de rol van media en medialogica in besluitvorming in netwerken. In dit onderzoek maakte ze gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden.

Om ervaring op te doen op het snijvlak van wetenschap en beleid werkte ze tijdens haar promotieonderzoek anderhalf jaar bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Ze werkte bij de daar aan adviezen over gedagsbeïnvloeding door overheden via nudging en over journalistiek in een veranderend medialandschap.

Iris (1986) studeerde algemene cultuurwetenschappen (BA) en filosofie (BA) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na een schakeljaar bestuurskunde volgde de master Research in Public Administration and Organisational Science (MSc) bij de universiteit Utrecht. Naast deze tweejarige master doceerde zij werkcolleges in de bachelor van bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit.