calendar tag arrow download

Dr. Maartje Niezen

Onderzoeker
Maartje Niezen is senior onderzoeker.

Dr. Maartje Niezen werkt sinds april 2017 als onderzoeker bij het Rathenau Instituut.Maartjes onderzoeksinteresse bevindt zich op de driesprong tussen sturing van de zorg, Science & Technology Studies  en ethiek. Haar specialisatie is digitalisering van de zorg. Recent onderzocht ze  de sociale en ethische aspecten van leefstijl coaching via mobiele gezondheidszorg (m-health). Door inzicht te geven in de sociale en ethische aspecten van onze digitale gezondheid draagt haar werk bij aan het debat en de dialoog over sturing van gezondheid en zorg in een digitale samenleving.

Loopbaan en opleiding

Voordat Maartje bij het Rathenau Instituut ging werken was zij verbonden aan Tilburg University (Tilburg Institute for Law Technology & Society (TILT) en Tranzo) als universitair docent en onderzoeker. In verschillende Europese en nationale samenwerkingsprojecten deed zij daar onderzoek naar verantwoord data gebruik in cloud-computing, sociale en ethische aspecten van ICT in de zorg, taakherschikking en leefstijl e-coaching. Eerder voerde zij in opdracht van onder andere het Zorginstituut Nederland (destijds College voor Zorgverzekeringen), het KNMP en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek uit naar verschillende vormen van sturing in de zorg als onderzoeker bij het Instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg (iBMG) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In 2012 promoveerde Maartje op de constructie van legitieme besluitvorming in het gepast gebruik en de vergoeding van geneesmiddelen. In haar proefschrift combineert zij inzichten vanuit Science & Technology Studies, beleidswetenschappen en gezondheidseconomie.Maartje studeerde Cultuur- en Wetenschapsstudies aan de Universiteit van Maastricht en specialiseerde zich in de wisselwerking tussen technologie en maatschappij (2003). Tijdens haar studie heeft Maartje als stagiaire bij het Rathenau Instituut (2001/2002) gewerkt aan het project ‘voortplantingstechnologie’.