calendar tag arrow download print

Dr. mr. Jurriën Hamer

Onderzoeker
Jurriën Hamer werkt sinds mei 2017 als onderzoeker bij het Rathenau Instituut.

Expertise

Jurriën Hamer werkt bij de themagroep ‘slimme samenleving’ en houdt zich bezig met de relatie tussen digitalisering en mensenrechten en de opkomst van offensieve cybercapaciteiten.

Opleiding en loopbaan

Jurriën verdedigde in oktober zijn proefschrift aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzocht de wisselende institutionele rollen van mensenrechten – zo functioneren sommige mensenrechten, zoals het recht op een eerlijk proces, als een juridisch afdwingbare norm, terwijl andere rechten, zoals het recht op werk, niet eenzelfde afdwingbaarheid bezitten. In zijn proefschrift presenteert Jurriën een mensenrechtenvisie die de verschillende institutionele rollen inzichtelijk maakt en rechtvaardigt.     

Tijdens zijn PhD publiceerde Jurriën meermaals in landelijke kranten als De Volkskrant en De Correspondent en was hij medeoprichter en schrijver van bijnaderinzien.org, een populariserend filosofieblog. Ook bezocht hij als onderzoeksstudent de London School of Economics, Government and Law.Jurriëns achtergrond is interdisciplinair: hij behaalde een LLB- en LLM-graad in de rechtsgeleerdheid en een MA-graad in de wijsbegeerte, alle drie aan de Universiteit Utrecht.