calendar tag arrow download print

Dr. Patricia Faasse

Senior onderzoeker
Patricia Faasse is senior onderzoeker.

Patricia Faasse werkt sinds juni 2013 als senior onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Haar onderzoek richt zich op niet-academische kennisinstellingen en de toekomst van de Nederlandse universiteiten. In 2011 schreef  ze voor Flux een essay over de spanning tussen maatschappelijke relevantie en academische excellentie.

Opleiding en loopbaan

Patricia studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht en promoveerde in 1994 bij de vakgroep Wetenschaps- en Technologiedynamica aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna vestigde ze zich als free-lance onderzoeker. Voor onder andere de KNAW, TNO, de Universiteit Utrecht en particuliere onderzoekinstellingen verrichte ze wetenschapshistorisch en/of beleidsrelevant onderzoek.  Op eigen initiatief schreef ze daarnaast een biografie over Johanna Westerdijk,  de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland (Atlas/Contact, 2012). Tussen 2006 en 2013 was ze verbonden aan het Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and Humanities van de Universiteit Utrecht.