calendar tag arrow download print

Drs. Ira van Keulen

Senior Onderzoeker / Parlementair Liaison
Ira van Keulen is senior onderzoeker en parlementair liaison bij het Rathenau Instituut.

Expertise

Ira van Keulen houdt zich bezig met vraagstukken rond mensverbetering, hersenwetenschappen, robotisering, evidence based politiek en digitale burgerbetrokkenheid. Daarnaast is ze parlementair liaison. Vanuit die functie draagt Ira er zorg voor dat het werk van het Rathenau Instituut goed aansluiting vindt bij de politieke agenda en het werk van parlementariërs.

Opleiding en loopbaan

Ira heeft Sociologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Graduate Center of the City University of New York. Ze is afgestudeerd op de sociale implicaties van de zoektocht naar het zogenoemde homogen. Ze is zich blijven bezighouden met de wisselwerking tussen technologie en samenleving. Dat deed ze onder meer bij Infodrome – een tijdelijke denktank van het Tweede Kabinet Kok over ICT en de samenleving – en de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Van 2003 tot 2005 werkte Ira al voor het Rathenau Instituut op het gebied van dierenwelzijn, nanotechnologie en (kern)energie. Van 2012-2014 is Ira gedetacheerd bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daar werkte ze voor het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) en was ze onderzoeker bij de staf van de tijdelijke onderzoekscommissie ICT Projecten van de Overheid onder leiding van Ton Elias (VVD).