calendar tag arrow download print

Drs. Ira van Keulen

Senior Onderzoeker / Parlementair Liaison
Ira van Keulen is senior onderzoeker.

Ira van Keulen (1973) werkt vanaf januari 2009 als senior onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Ze houdt zich bezig met vraagstukken rond mensverbetering, hersenwetenschappen, robotisering, evidence based politiek en digitale burgerbetrokkenheid. Daarnaast is ze parlementair liaison voor het hele Rathenau Instituut. Vanuit die functie, draagt Ira er zorg voor dat het werk van het Rathenau Instituut goed aansluiting vindt bij de politieke agenda en het werk van parlementariërs.

Opleiding en loopbaan

Ira heeft Sociologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en aan de Graduate Center of the City University of New York (CUNY). Ze is afgestudeerd op de sociale implicaties van de zoektocht naar het zogenoemde homogen. Vanaf toen is ze zich blijven bezighouden met de wisselwerking tussen technologie en samenleving, o.a. bij Infodrome – een tijdelijke denktank van het Tweede Kabinet Kok over ICT en de samenleving – en de Stichting Toekomstbeeld der Techniek waar ze een toekomstverkenning naar de toepassingsmogelijkheden van de neurowetenschap in onderwijs, voeding, interface design en justitie heeft gedaan. Van 2003 tot 2005 werkte Ira al eerder voor het Rathenau Instituut, o.a. op dierenwelzijn, nanotechnologie en (kern)energie. Van 2012-2014 is Ira gedetacheerd geweest bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daar werkte ze voor het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) en is ze onderzoeker geweest bij de staf van de tijdelijke onderzoekscommissie ICT Projecten van de Overheid onder leiding van Ton Elias (VVD).