calendar tag arrow download print

Drs. Leonie van Drooge

Senior Onderzoeker
Leonie van Drooge is senior onderzoeker.

Leonie van Drooge werkt sinds 2008 bij het Rathenau Instituut. Zij leidt het project Valorisatie in de sociale en geesteswetenschappen en zij houdt zich bezig met projecten op het gebied van onderzoeksevaluatie en betrouwbare wetenschap voor beleid.In het project Valorisatie in de sociale en geesteswetenschappen bestudeert zij met collega’s bestaande praktijken van valorisatie. Zij onderzoekt in samenwerking met academische onderzoeksgroepen en afdelingen mogelijkheden voor valorisatie, via casestudies, gezamenlijke workshops en adviesgesprekken. Zij beoogt bij te dragen aan de ontwikkeling van een visie op valorisatie in deze wetenschappen. Over het onderwerp heeft ze verschillende blogs geschreven.Voor het project Twintig jaar onderzoeksevaluatie heeft zij zich verdiept in de institutionele evaluatie in Nederland. In een publicatie in de reeks Feiten en Cijfers beschrijft zij de ontwikkeling die heeft geleid tot het huidige Standard Evaluation Protocol (SEP) 2009-2015 en geeft zij een overzicht van de resultaten van twintig jaar evaluatie. Daarnaast verzorgt zij workshops voor gebruikers van het SEP en is zij betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw protocol.Ze is eerder betrokken geweest bij samenwerkingsprojecten op het gebied van evaluatie van maatschappelijke kwaliteit van onderzoek: het Nederlandse ERiC project, het Europees gefinancierde SIAMPI project en Waardevol – Indicatoren voor valorisatie. In deze projecten werkte zij samen met KNAW, NWO, VSNU, HBO-raad, QANU, STW, de Landelijke Commissie Valorisatie en met enkele buitenlandse universiteiten en kennisinstellingen.

Opleiding en loopbaan

Leonie heeft Scheikunde en Wetenschapsdynamica gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens en na haar studie hield ze zich bezig met maatschappelijke aspecten van onderzoek. Zij begon haar carrière als adviseur derde geldstroom bij het Transferpunt van de UvA. Na banen in verschillende andere sectoren, houdt ze zich de laatste jaren weer bezig met wetenschap en maatschappij.Enkele publicatiesLeonie van Drooge, Stefan de Jong et al (2013): Twintig jaar onderzoeksevaluatie, Feiten & Cijfers 8. Den Haag: Rathenau InstituutLeonie van Drooge, Rens Vandeberg et al (2011) Waardevol - Indicatoren voor Valorisatie. Den Haag: Rathenau InstituutSpaapen J.B., L. van Drooge (2011): Introducing 'productive interactions' in social impact assessment. Research Evaluation. 20(3):211-8.