calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Ir. Gido van Rooijen

Onderzoeker
Gido werkt als onderzoeker bij het Rathenau Instituut.

Expertise
Gido houdt zich bezig met maatschappelijke vraagstukken rondom de slimme samenleving, zowel op het gebied van digitalisering als op het gebied van de energietransitie. Hij is momenteel betrokken bij projecten rond de toekomst van radioactief afval en de groei van datacentra in Nederland.

Opleiding
Gido heeft een bachelor Technische Innovatiewetenschappen en een master Innovation Sciences aan de Technische Universiteit Eindhoven, waarin hij zich uitgebreid heeft verdiept in de wisselwerking tussen technologie en maatschappij. Zijn scriptie ging over hoe het proces van digitalisering in Nederland over de lange termijn kan bijdragen aan een radicale transitie van de samenleving, een zogenaamde ‘diepe transitie’.