calendar tag arrow download print

Isabelle van Elzakker MA

Onderzoeker
Isabelle van Elzakker is onderzoeker en werkt sinds augustus 2017 bij het Rathenau Instituut.

Expertise

Isabelle van Elzakker houdt zich binnen het thema grenzeloze innovatie bezig met de evaluatie en monitoring van de maatschappelijke impact van grootschalige onderzoeksinfrastructuren.

Opleiding en loopbaan

Isabelle studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna behaalde zij een MA in European Studies on Society, Science and Technology aan de Universiteit van Maastricht. Tijdens haar afstudeeronderzoek liep Isabelle stage bij het Rathenau Instituut binnen het project Publieke Kennisorganisaties. In dit kader onderzocht zij voor haar scriptie de relatie tussen onderzoek en beleid in de context van overstromingsmanagement in Nederland en Engeland.