calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Dr. Jaswina Elahi

Onderzoeker
Jaswina werkt als Senior-Onderzoeker bij het Rathenau Instituut.

Expertise
Kwalitatief onderzoek, participatief onderzoek, actie-onderzoek, veranderingsonderzoek en experimenteel effect-onderzoek, gebruik makend van participatieve methoden, focusgroepen en dialoogbijeenkomsten. Jaswina neemt daarbij een sterke oriëntatie op ethische dimensies van het leven en oog voor de bijzondere betekenis van details, maar wel met een brede blik voor allerlei stakeholders, maatschappelijke ontwikkelingen en ‘governance’ van de technologie.

Binnen het Rathenau Instituut verricht zij diverse vormen van bovengenoemde onderzoek en houdt zich bezig met voeren van dialoog over de impact van technologie en innovatie op de brede gezondheid en democratische betrokkenheid van kwetsbare, achtergestelde burgers. Denk aan migranten, kwetsbare ouderen, jongeren en vrouwen. 

Opleiding en Loopbaan
Jaswina studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2005) en deed vervolgens haar promotie-onderzoek naar het ontstaan van digitale etnische netwerken en instituties als gevolg van het internetgebruik onder verschillende categorieën jongeren (Universiteit Tilburg, 2014). Haar loopbaan vervolgde zij als hogeschool docent en onderzoeker aan het lectoraat grootstedelijke ontwikkelingen. Sinds 2020 is Jaswina werkzaam bij het Rathenau Instituut. 

Nevenactiviteiten
Columnist en publicist
RvT VO Haaglanden 
RvA Welzijn voor de Gemeente Den Haag, wethouder Balster
RvA Convey Foundation
Burgerinitatief Collectief Kapitaal 
Dansdocent Indiase klassieke dans Kuchipudi