calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Dr. Jaswina Elahi

Onderzoeker
Jaswina werkt als onderzoeker bij het Rathenau Instituut.

Expertise
Jaswina is thuis in grootstedelijke vraagstukken rondom de multiculturele samenleving, loopbaanontwikkeling & arbeidsmarktparticipatie, armoedevraagstukken, cultuurparticipatie en de relatie tussen burger en overheid. Ze heeft binnen deze onderzoeken een sterke expertise ontwikkeld op het vlak van kwalitatief onderzoek en actie-onderzoek, alsook het opzetten en coördineren van zogenoemde stadlabs als experimentele onderzoeksruimte. 

Opleiding en Loopbaan
Jaswina studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2005) en deed vervolgens haar promotie-onderzoek naar het ontstaan van digitale etnische netwerken als gevolg van het internetgebruik onder verschillende categorieën jongeren (Universiteit Tilburg, 2014). Haar loopbaan vervolgde zij als hogeschool docent en senior-onderzoeker aan het lectoraat grootstedelijke ontwikkelingen. Binnen het Rathenau Instituut is Jaswina betrokken bij het onderzoek naar vertrouwen van burgers in de wetenschap, de rol en het gebruik van EHealth in vergrijzende samenlevingen, en een verkennend onderzoek naar ‘FemmTech’. 

Nevenactiviteiten
Kandidaat Kamerlid GroenLinks
Columnist en publicist o.a. voor De Kanttekening
Dansdocent Indiase klassieke dans Kuchipudi
RvT VO Haaglanden 
RvA Welzijn voor de Gemeente Den Haag, wethouder Balster
RvA Convey Foundation