calendar tag arrow download print

Dr. Jos van den Broek

Senior onderzoeker
Jos van den Broek is senior onderzoeker en werkt sinds 1 juli 2016 bij het Rathenau Instituut.

Expertise

Jos van den Broek is betrokken bij onderzoek naar toekomstbestendige kennisecosystemen. Hij richt zich daarbij met name op het beleid voor onderzoek en innovatie. Specifieke aandacht gaat daarbij naar samenwerking en de rol van steden en regio’s in onderzoeks- en innovatiebeleid.

Opleiding en loopbaan

Jos studeerde sociale geografie (BSc) aan de Radboud Universiteit. Na een minor European Studies aan de Universiteit Maastricht en een uitwisselingsperiode aan het Institut d’Études Politiques in Aix-en-Provence behaalde hij in 2008 een master Economische Geografie aan de RU. Daarna werkte hij ruim acht jaar als adviseur bij ERAC BV op het gebied van regionale ontwikkeling en innovatie met een focus op onderzoek, strategievorming en programmaontwikkeling.

In oktober 2018 promoveerde Jos aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar de rol van de (nationale) grens in regionale innovatiesystemen. Hij laat in zijn proefschrift zien dat dat het opbouwen van een grensoverschrijdend innovatiesysteem een evolutionair proces is dat zowel voor- als achteruit gaat. Ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers organiseren hun grensoverschrijdende praktijken naast hun nationale of regionale praktijken. Zo blijft grensoverschrijdend innoveren iets ‘bijzonders’ en wordt het geen onderdeel van de reguliere praktijken. Hierdoor vindt er geen institutionalisering plaats en moet telkens het wiel opnieuw worden uitgevonden. Grensoverschrijdend innoveren lijkt daarmee even lastig als internationaal samenwerken, ondanks de geografische nabijheid.