calendar tag arrow download print

Julia Jansen MSc

Onderzoeker
Julia Jansen is onderzoeker binnen het thema Kennisecosysteem.

Opleiding en loopbaan

Julia studeerde sociologie (BSc) en sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij behaalde haar MSc in Urban Studies. Voor haar scriptie deed ze onderzoek naar verhoudingen tussen burgers, publieke en private actoren in de ontwikkeling en het gebruik van openbaar groen in Mumbai, India.