calendar tag arrow download print

Marijn Biesiot MA

Onderzoeker
Marijn Biesiot is onderzoeker.

Marijn werkt sinds april 2017 als onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Ze houdt zich bezig met verschillende maatschappelijke vraagstukken op het gebied van de ‘slimme samenleving’. Marijn werkt momenteel aan projecten op het gebied van blockchain technologie en energietransitie.

Marijn studeerde filosofie (BA) aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze haar scriptie schreef over ethische vraagstukken rond human enhancement technologies. Daarna heeft ze de master Applied Ethics (MA) aan de Universiteit Utrecht gevolgd en specialiseerde zich in de organisatie- en bedrijfsethiek. In haar master scriptie onderzocht Marijn de ethische betekenis van duurzaamheid voor de bedrijfsethiek. Hiervoor won ze in 2015 de NBN-Rabobank Thesis Award.

Na haar studie werkte Marijn drie jaar bij KPMG Sustainability. Daar hield ze zich tot april 2017 als senior consultant bezig met concrete vragen van overheden en bedrijven rond maatschappelijke waardecreatie. Marijn werkte aan adviesopdrachten rond CSR risicoanalyses, maatschappelijke impact metingen, de ontwikkeling en implementatie van duurzaamheid strategieën, het ontwerpen en uitvoeren van stakeholder engagement trajecten, en rapportage over duurzaamheidsprestaties. Daarnaast leidde Marijn CSR assurance projecten voor bedrijven in diverse sectoren.