calendar tag arrow download print

Prof. dr. Barend van der Meulen

Hoofd Onderzoek
Barend van der Meulen is Hoofd Onderzoek.

Expertise

Barend van der Meulen is ruim 25 jaar actief op het gebied van wetenschapsbeleid. Zo is hij gespecialiseerd in de dynamiek van wetenschap en wetenschapsbeleid, en heeft hij veel kennis van beleidsinstrumenten voor de wetenschap. 

Barend is betrokken bij publicaties over het Nederlands wetenschapssysteem, Europeanisering van wetenschap, evaluatie van onderzoek, verkenningen en financiering van onderzoek en de toekomst van universiteiten.

Opleiding en loopbaan

Barend promoveerde aan de Universiteit Twente op een proefschrift over evaluatie van wetenschap. Na zijn promotie was hij tot 1996 actief als onderzoeker en beleidsmedewerker. Tot april 2009 was hij universitair hoofddocent bij de vakgroep Science, Technology and Policy Studies aan de Universiteit Twente. 

Nevenwerkzaamheden

  • Bijzonder hoogleraar “Evidence for Science Policy” aan de Universiteit Leiden bij het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies, stoel namens het Rathenau Instituut
  • Voorzitter Commissie Wetenschappelijke Integriteit, Wageningen UR
  • Voorzitter Landelijk Autorisatiepanel Quality and Relevance in the Humanities
  • Lid van het bestuur van de onderzoekschool WTMC, Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur
  • Lid van de International Advisory Board van de Research master Cultures of Arts, Science and Technology (CAST)
  • Lid Advisory Board van AESIS, het netwerk voor evaluatie van maatschappelijke impact van onderzoek.