calendar tag arrow download print

Roos de Jong MSc

Onderzoeker
Roos de Jong is filosoof, onderzoeker en debater bij het Rathenau Instituut.

Expertise

Roos is gespecialiseerd in de impact van kunstmatige intelligentie (AI) op individuele levens en onze samenleving, en is betrokken bij onderzoek naar de digitale samenleving. Roos voorziet een toekomst waarin we erkennen dat we niet in competitie zijn met AI, maar fundamenteel verweven zijn met intelligente machines in onze dagelijkse praktijk. Ze betoogt dat om de beloften van AI waar te maken het noodzakelijk is om als samenleving de transformerende effecten van technologie op ons leven te beoordelen en na te denken over hoe we onze samenleving willen organiseren. ‘AI zal van invloed zijn op veel van onze publieke diensten, onze waarden en mensenrechten. We moeten ons richten op wat een wenselijke manier is om met technologie om te gaan of zelfs samen te smelten. Om dit te doen, moeten engineers, gebruikers en de samenleving als geheel beter inzicht krijgen in de sociale betekenis van deze opkomende technologie.’ Roos neemt regelmatig deel aan openbare discussies en workshops over kwesties die verband houden met AI-ethiek en de digitale samenleving.

Onderwijs en loopbaan

Roos behaalde haar master Philosophy of Science, Technology and Society aan Universiteit Twente en bachelor Filosofie aan Universiteit Utrecht. Ze heeft ook een interesse en opleiding op het gebied van internationale betrekkingen. Eerder werkte Roos als programma ontwikkelaar bij BioArt Laboratories en als bestuurslid en trainer bij verschillende maatschappelijke organisaties. Roos was ook betrokken bij de ontwikkeling van een populaire massale open online cursus over de techniek-filosofie aan de Universiteit Twente.