calendar tag arrow download print

Tomas Rep MSc

Onderzoeker
Tomas Rep is onderzoeker.

Tomas Rep is sinds augustus 2017 onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Hij onderzoekt opvallende veranderende verhoudingen binnen het Nederlandse kennisecosysteem en de mogelijke gevolgen daarvan voor publieke waarden. Binnen dit kader onderzoekt hij grensvervaging tussen civiele en militaire kennisontwikkeling als gevolg van de veranderende veiligheidscontext, en verricht hij onderzoek naar de opkomst van strategische hechte samenwerkingen tussen universiteiten en bedrijven. 

Tomas startte zijn studieloopbaan met psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam, maar merkte dat hij directer met de samenleving bezig wilde zijn. Daartoe studeerde hij Natuurwetenschap & Innovatiemanagement aan de Universiteit Utrecht, en daarna de aansluitende onderzoeksmaster Innovation Sciences. Tomas is gefascineerd door de hechte relatie tussen de mens en technologie. Tijdens zijn studie volgde Tomas verbredende en verdiepende honoursprogramma’s, en was een jaar voorzitter van het openbare lezingenprogramma van SIB-Utrecht. Daarnaast begeleidde hij studenten en redigeerde een boek over omgevingsethiek. Zijn masterscriptie schreef hij in Kopenhagen over de successen en worstelingen van institutioneel ondernemerschap voor verbetering van fietsinfrastructuur voor een leefbare stad.