• U moet ingelogd zijn om onderwerpen te kunnen volgen.

    Log-in als u al een account heeft of maak een gratis account aan.

Big data en slimme algoritmen

De politie in Los Angeles gebruikt data van eerdere inbraakmeldingen om effectievere patrouilleroutes uit te stippelen. Rijkswaterstaat wil op grote schaal sensoren in gaan zetten om de toestand van dijken te monitoren. Twitter-berichten bieden vroege signalen over de stijging van de werkloosheid in een land. Zoektermen bij Google voorspellen een opkomende griepepidemie accurater dan traditionele methodes van gezondheidsinstanties.

De ‘data driven society’ is volop in ontwikkeling. De explosief groeiende hoeveelheid digitale gegevens bieden een grondstof voor innovatie, en daarmee nieuwe economische en maatschappelijke kansen. Tegelijkertijd roept de ontwikkeling zorgen en vragen op. Hoe houden we zicht op de kwaliteit van data en van de algoritmes? Kunnen we effectieve controle uitoefenen op complexe systemen die beslissingen in microseconden nemen? Wat is de handelingsruimte van gebruikers bij automatische beslissingen? Ook zijn er kritische vragen te stellen over eigenaarschap van data, toegang tot gegevens en tot diensten en over privacybescherming. Staat de ‘logica van Big Data’ niet haaks op de uitgangspunten van de huidige dataprotectiewetgeving?
 
Big Data bevindt zich in de ‘goudkoortsfase’: iedereen ziet wat in Big Data, maar tegelijkertijd is onduidelijk waar de waarde precies zit en hoe die ontgonnen kan worden. Er ontstaan steeds meer initiatieven waar datasets van verschillende partijen worden gecombineerd en geanalyseerd, zonder dat belangrijke maatschappelijke, ethische en juridische vragen zijn beantwoord. Dat betekent dat we vanaf het begin van deze ontwikkeling na moeten denken over de governance van deze ontwikkeling; hoe waarborgen we een verantwoord gebruik van data? Hoe plukken we de economische en maatschappelijke vruchten? Hoe regelen we maatschappelijke en juridische kwesties? Dit vraagt om een strategische visie over een verantwoord gebruik van data er uit kan zien; een visie die wordt gevoed door gezaghebbende stakeholders uit het bedrijfsleven, de wetenschap, overheid en maatschappelijk middenveld.
 
In dit project onderzoekt het Rathenau Instituut hoe een verantwoorde inzet big data er in de praktijk uit ziet. Wat zijn belangrijke economische en maatschappelijke kansen en uitdagingen? Daarbij brengen we de stand van het (inter)nationale debat in kaart en kijken we naar de verschillende praktijken, zoals de verzekeringspraktijk.