• U moet ingelogd zijn om onderwerpen te kunnen volgen.

    Log-in als u al een account heeft of maak een gratis account aan.

Grondstoffenhonger

Indium en kobalt in je smartphone, fosfaat voor landbouw, dysprosium in windturbines, soja voor de vleesproductie: onze leefwereld is in grote mate afhankelijk van grondstoffen die we elders uit de wereld halen. Technologische ontwikkelingen en opkomende economieën drijven de vraag naar grondstoffen op. Deze zijn nog wel beschikbaar, maar zijn steeds moeilijker winbaar, met alle milieuproblemen van dien. In Nederland, maar ook binnen de Europese Unie, komt het onderwerp steeds hoger op de politieke agenda. Hoe verzekeren we ons duurzaam van de grondstoffen die onze samenleving vitaal houden?

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk op deze vraag. Sommigen hopen dat nieuwe technologieën onze afhankelijkheid van kritieke grondstoffen zullen verminderen, anderen pleiten voor meer recycling en hergebruik, weer anderen menen dat de enige echte oplossing ligt in een radicaal andere levensstijl en een vergroening van de economie. Ondertussen neemt de economische honger van landen als China en Brazilië alleen maar toe.

In dit project onderzoeken we de verschillende politieke dilemma’s rond grondstoffenschaarste. Moeten we inzetten op een vrije wereldmarkt waarbij grondstoffen tegen de beste prijs verkocht worden, of moeten we vooral onze belangen beschermen door middel van bilaterale contracten? Moeten we al onze energie en middelen steken in nieuwe technologieën in de hoop dat die onze samenleving draaiend kunnen houden, of moeten we omschakelen naar een radicaal andere levensstijl, waarbij energie juist zeer spaarzaam gebruikt wordt? In het project onderzoeken we ook de activiteiten van China in Afrika op het gebied van grondstoffen. Welke instrumenten gebruikt China? Hoe wordt dit ontvangen door de Afrikaanse bevolking? Kunnen Europa en Nederland iets leren van de Chinese aanpak en hoe moeten ze zich er toe verhouden?