• U moet ingelogd zijn om onderwerpen te kunnen volgen.

    Log-in als u al een account heeft of maak een gratis account aan.

Het ammoniakdossier: op weg naar herstel van een geschonden relatie

In Nederland woedt al vele jaren een discussie over maatregelen om de ammoniakemissie afkomstig uit de landbouw terug te dringen. Kritische wetenschappers en partijen in het veld uiten twijfels over het effect van emissiebeperkende beleidsmaatregelen en de onderbouwing van het gevoerde ammoniakbeleid. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft het Rathenau Instituut verzocht de mogelijkheden te onderzoeken van een dialoog met betrokken maatschappelijke partijen en deskundigen over de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid. 

Voor deze verkenning is literatuuronderzoek verricht en zijn interviews gehouden met elf betrokken stakeholders en deskundigen en  drie relatief onafhankelijke deskundigen. Deze partijen vormen een goede afspiegeling van de diverse opvattingen in het ammoniakdossier. Op basis van het literatuuronderzoek en de interviews rapporteren we over de haalbaarheid van een dialoog en doen we aanbevelingen over de gewenste vorm daarvan.