• U moet ingelogd zijn om onderwerpen te kunnen volgen.

    Log-in als u al een account heeft of maak een gratis account aan.

Honoreringspercentages NWO

De indicator laat de ontwikkeling van het honoreringspercentage van de NWO-programma's zien, naar speerpunt en voor alle programma's gezamenlijk.

In onderstaande figuur is te zien dat voor de meeste speerpunten de honoreringspercentages 2016 licht gestegen zijn ten opzichte van 2015. Uitzondering is het speerpunt Onderzoeksfaciliteiten en -apparatuur.

Honoreringspercentages NWO naar speerpunt, 2015 en 2016

Gegevens: Download als csv bestand
Bron: Jaarverslagen NWO
Notities: NWO is binnen het wetenschapsbestel een belangrijke financier van onderzoeksprogamma's en onderzoeksprojecten, die op basis van competentie worden toegekend. De talentprogramma's bestaan o.a. uit de Vernieuwingsimpuls, Rubicon, de Spinoza premie en de promotiebeurs voor leraren. De categorie 'Overig' bestaat uit ruim 40 veelal kleine programma's gericht op intenationalisering en / of kennisbenutting.

Ontwikkeling honoreringspercentage NWO, totaal

Gegevens: Download als csv bestand
Bron: Jaarverslagen NWO
Notities: De indicator laat de ontwikkeling van het honoreringspercentage zien van alle NWO programma's gezamenlijk. Het totale honoreringspercentage in deze grafiek is inclusief de NWO-programma's 'Onderzoeksfaciliteiten en apparatuur' en 'Overige programma's' (voornamelijk gericht op internationalisering en kennisdeling). Omdat deze programma's een relatief hoog honoreringspercentage kennen komt het totaal hier hoger uit dan in het factsheet Aanvraagdruk NWO.


Inhoudelijke toelichting
NWO kreeg in 2016 5.518 aanvragen ter beoordeling, waarvan er 1.470 werden toegekend. Achtenzestig procent van de aanvragen werd ingediend in de categorieën 'vrije competitie' en 'talent'. De verschillen in honoreringspercentages tussen de programma's zijn substantieel. Het honoreringspercentage voor Onderzoeksfaciliteiten en -apparatuur is ongeveer drie keer hoger dan de honoreringspercentages voor Talentprogramma's en Vrij onderzoek.

Tussen 2006 en 2011 is sprake van een sterk dalende trend in het honoreringspercentage voor alle NWO programma's gezamenlijk, van 37 naar 22 procent. Vervolgens stabiliseert het percentage rond een kwart van de aanvragen.

Definities
Honoreringspercentage