• U moet ingelogd zijn om onderwerpen te kunnen volgen.

    Log-in als u al een account heeft of maak een gratis account aan.

Inkomsten GTI's naar financieringsbron

De indicator laat de omvang en ontwikkeling van de inkomsten van de Grote Technologische Instituten (GTI's) naar financieringsbron zien: 1) voor de GTI's gezamenlijk, en 2) voor de GTI's afzonderlijk.

Inkomsten GTI's naar financieringsbron, in miljoenen euro

Gegevens: Download als csv bestand
Bron: Opgaven instellingen, aangevuld met gegevens uit de jaarrekeningen
Notities: Opdrachten omvatten zowel publieke als private opdrachten, zowel uit Nederland als het buitenland. Betreft de inkomsten van ECN, NLR en MARIN voor de gehele periode, GeoDelft en WL tot en met 2007 en Deltares vanaf 2007. Deltares is begin 2008 ontstaan vanuit een samenvoeging van Geodelft, WL, TNO Bouw en Ondergrond en delen van Rijkswaterstaat. Vanaf 2010 verschuiven de inkomsten die Deltares ontvangt vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor vraaggestuurd onderzoek van 'Rijksoverheid direct' naar 'Opdrachten'. Hierdoor treedt een trendbreuk op tussen 2009 en 2010. Hiermee sluiten we aan op de rapportage van Deltares in het jaarverslag 2016. De cijfers voor de jaren 2010-2015 zijn verkregen van Deltares.

Inkomsten GTI's naar GTI en financieringsbron, in miljoenen euro en in % van het totaal, 2016

Gegevens: Download als csv bestand
Bron: Opgaven instellingen, aangevuld met gegevens uit de jaarrekeningen
Notities: Opdrachten omvatten zowel publieke als private opdrachten, zowel uit Nederland als het buitenland.


Inhoudelijke toelichting
Opdrachten (publiek en privaat) vormen de grootste inkomstenbron voor GTI's. Vanaf 2004 stijgen de GTI-inkomsten uit opdrachten jaarlijks. Inkomsten vanuit de Rijksoverheid direct schommelen, met een piek rond 2010. Ondanks een daling vanaf 2011 blijven deze ruim boven het niveau van 2000.

De totale inkomsten van ECN zijn bijna drie keer zo groot als die van MARIN. Elk van de vier GTI's haalt het merendeel van haar inkomsten uit opdrachten. Vooral MARIN haalt een relatief groot aandeel inkomsten uit opdrachten. Ook Deltares haalt een groot aandeel aan inkomsten uit opdrachten. Het verschil is dat vraaggestuurde financiering van de rijksoverheid hierin een aanzienlijk grotere rol speelt dan bij MARIN.

Meer cijfers
Download het excelbestand voor meer details over financieringsbronnen en meerdere jaren.