Programmaraad

De programmaraad van het Rathenau Instituut komt een aantal keer per jaar bijeen en spreekt dan over nieuwe ontwikkelingen en het onderzoeksprogramma van het instituut. De raad is ingesteld door het bestuur van het Rathenau Instituut.

De programmaraad bestaat uit de volgende personen:

Gerdi Verbeet - voorzitter. Was van 2006 tot 2012 voorzitter van de Tweede Kamer. De ervaring die zij opdeed in de landelijke politiek, zet zij nu in voor andere organisaties. Verbeet was van 1996 tot 2001 politiek adviseur, en van 2001 tot 2006 zat zij in de Tweede Kamer, waar zij zich vooral bezighield met sport, ouderenbeleid en de AOW. Zij was ondervoorzitter van de vaste Kamercommissie voor Justitie en van de themacommissie ouderenbeleid. In 2006 werd zij gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Zij was de tweede vrouwelijke voorzitter. Na haar Kamervoorzitterschap (twee termijnen, 2006-2012), pakte zij tal van nieuwe (bestuurs)functies op, waaronder het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de Patiëntenfederatie NPCF en het bestuur van het Rathenau Instituut. Verbeet is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Novamedia en commissaris bij Siemens. Per 1 juni 2015 is zij benoemd tot voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Ir. Annet Aris doceert digitale strategie aan INSEAD Business School in Frankrijk. Daarnaast is zij onder andere Lid van de Raad van Commissarissen van ASML en a.s.r. Nederland, voorzitter van de Stichting Volkskrant en lid van de raad van toezicht van Beeld en Geluid. Ook schrijft zij wekelijks als columnist van het Financieel Dagblad over digitale transformatie.

Marien Baerveldt is sociaal ondernemer. Hij bouwt aan lerende organisaties door betekenisvolle gesprekken te faciliteren en training te geven op het gebied van participatief leiderschap en teamwork. Na het afronden van zijn bachelors Liberal Arts and Sciences (LAS) & Cognitieve Neuropsychologie besloot hij om buiten een programma verder te leren en creëerde hij de zelfsturende en intrinsiek gedreven leeromgeving 'De Universiteit’. Momenteel bouwt hij aan een internationale leernetwerk waarin soulful community builders hun persoonlijke pad naar meesterschap maken en volgen. Daarnaast doet Marien onderzoek naar de combinatie tussen (grassroot) communities, leiderschap en zingeving.

Dr. Rob Bijl is adjunct-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Bestuurlijk is Rob momenteel actief in de Raad van Toezicht van Kwintes (maatschappelijke opvang en beschermd wonen) in Zeist,  de Raad van Toezicht van Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken (Hilversum) en als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Herman Jordan Montessori Lyceum in Zeist. Daarnaast heeft hij een aantal activiteiten op het grensvlak van wetenschap en samenleving, zoals lid van de wetenschappelijke adviescommissie van de Volksgezondheids Toekomstverkenningen 2018 van het RIVM, en lid van het Knowledge Platform on Inclusive Development Policies in Africa.

Marc Chavannes is journalist en emeritus hoogleraar journalistiek (Rijksuniversiteit Groningen). In het najaar van 2015 werd hij senior correspondent bij De Correspondent. Hij schrijft op dit journalistieke webplatform over politiek. Chavannes werkte daarvoor sinds 1973 bij NRC Handelsblad in verschillende functies als politiek redacteur, plaatsvervangend hoofdredacteur, correspondent in Londen, Parijs en Washington en politiek columnist. Hij schreef verschillende boeken, onder meer ‘Niemand Regeert - De privatisering van de Nederlandse politiek’ en ‘Op de as van goed en kwaad - Amerika achter de schermen’.

Felix Cohen is sinds april 2015 directeur van Veilig Verkeer Nederland. Daarvoor was hij directeur bij het Voedingscentrum en algemeen directeur van de Consumentenbond. Hij is lid van het Strategisch adviescollege Verbond van Verzekeraars en commissaris bij Regina Coeli te Vught.

Willem Deetman werd in 1996 benoemd tot burgemeester van de gemeente Den Haag, waarna in 2002 de benoeming voor een tweede periode volgde. In 2010 en 2011 leidde hij een commissie die een onafhankelijk onderzoek uitvoerde naar seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk. In 2016 werd hij op voordracht van B&W Den Haag commissaris van ADO.  
Deetman is verder o.a. voorzitter van het algemeen bestuur van de Kloosterkerk in Den Haag en voorzitter van de Raad van Toezicht van het HMC ( ziekenhuis Westeinde, Bronovo, Anthoniushove).

Dr. Linda Duits is onderzoeker, publicist en docent. Zij studeerde politieke wetenschappen aan de universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Amsterdam School of Communications Research. Haar proefschrift "girls’ culture in Dutch multicultural society publiceerde ze in 2008. Ze is geaffilieerd met het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON) van de Universiteit Utrecht.

Bas Eickhout is lid van het Europees Parlement. Hij maakt namens GroenLinks deel uit van de fractie-De Groenen/Vrije Europese Alliantie. Eickhout houdt zich in het Europees Parlement voornamelijk bezig met milieu- en klimaatbeleid. Eerder werkte hij als beleidsonderzoeker bij het Planbureau voor de leefomgeving.

Bert Fokkema is werkzaam bij Shell in een internationaal team dat beleid en interne standaarden ontwikkelt voor de decommissioning van olie en gas productie-installaties. Binnen het team is hij verantwoordelijk voor externe relaties en de veiligheids, gezondheid, milieu en sociale standaarden. Hij werkt daarbij samen met branche verenigingen, nationale autoriteiten, onderzoekers en andere betrokken partijen. Hij werkte daarvoor bij Shell in Engeland en Nederland op verschillende andere posities.

Yuri van Geest is specialist op het gebied van technologie. In 2014 publiceerde hij het boek Exponential Organisations. Singularity is de samensmelting en onlosmakelijke verbondenheid van opkomende technologieën zoals o.a. ICT, biotechnologie, nanotechnologie, neurotechnologie, robots en artificiële intelligentie. Hij is NL Ambassadeur van Singularity University, Initiator van Singularity University Netherlands en Founder van Yuri Ventures.

Peter Giesen is redacteur en correspondent in Parijs voor de Volkskrant. Hij studeerde geschiedenis in Utrecht. Hij publiceerde over de vermeende en daadwerkelijke problemen van jongeren in Laat me feesten (1999) en over de geschiedenis van angst in Nederland in Land van lafaards? (2007). In 2011 verscheen het boek Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen”, waarvan Peter redacteur was en in 2013 schreef hij het essay De weg van de meeste weerstand, een pleidooi voor optimisme.

Rob Hamer is sinds 2012 directeur van het Unilever Vlaardingen R&D laboratorium. Hij studeerde (bio)chemie aan de universiteit van Utrecht en behaalde zijn PhD aan de medische faculteit. In 2006 werd hij de eerste Europese president van de American Association of Cereal Chemists (AACC). Sinds 2007 is Hamer lid van de raad van bestuur van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). In 2008 werd hij hoofd van het nieuwe 'FOM-DPI-TIFN Industrial Partnership Programme' over Biorelated Materials.

Rob van Hattum is eindredacteur Wetenschap  voor de VPRO. Hij maakt al ruim dertig jaar radio- en televisieprogramma’s over wetenschap en technologie. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de Nationale Wetenschapsquiz, Noorderlicht en Labyrint. Daarnaast maakt hij programma’s voor Tegenlicht. Zijn documentaire Afval is Voedsel bracht Nederland in de ban van Cradle to Cradle en de Tegenlichtaflevering Here Comes The Sun - over de belangrijke rol die de zon kan spelen in onze energievoorziening - leidde tot kamervragen. Naast zijn werkzaamheden als programmamaker is hij Chief Science Officer bij Science Center NEMO.

Dr. Janneke Hoekstra is faculteitsdirecteur Techniek bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hiervoor werkte zij bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie als directeur Kennis en Innovatie. Ze was toen verantwoordelijk voor de groene kennisinfrastructuur en voor het onderzoek dat het ministerie liet uitvoeren op het terrein van landbouw, voedsel en natuur.

Yori Kamphuis is medeoprichter van Coblue. Coblue biedt veilige software en security-oplossingen. Daarnaast is Yori Global Shaper van de Amsterdam Hub dat gelieerd is aan het World Economic Forum en is hij adviseur van Neelie Kroes' StartupDelta.

Dr. Annette Klinkert is oprichter van het bedrijf city2science. Zij ondersteunt innovatie door lokale belanghebbenden, beleidsmakers, universiteiten, onderzoeksinstituten, bedrijven en inwoners van een stad op nieuwe manieren met elkaar te verbinden en expertise hierover op te bouwen.

Mr. Laurien Koster was tot juni 2015 voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Daarvoor was ze voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling die onder haar leiding transformeerde tot het nationale mensenrechteninstituut. Eerder was zij werkzaam in de rechterlijke macht, onder andere als president van de rechtbank Alkmaar, als rechter en als advocaat. Momenteel is zij o.a. lid van de Raad van Toezicht van Oxfam Novib.

Drs. Chris Kuijpers studeerde geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht. Werkt sinds begin negentiger jaren bij de Rijksoverheid. Vanaf 2007 als directeur-generaal. Eerst bij het toenmalig Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Sinds 2010 als directeur-generaal Ruimte en Water en vanaf 2012 als directeur-generaal Milieu en Internationaal.

Willem Lageweg was directeur van MVO Nederland. Lageweg vervult een aantal nevenfuncties onder andere als voorzitter van Women on Wings en lid van de Commissie internationaal MVO bij de SER. Hij is bestuurslid van het Institute Positive Health, lid raad van toezicht bij Louis Bolk Instituut, bestuurslid Close the Gap en adviseur voor SEED Samburu in Kenia.

Dr. mr. Dirk Pilat is adjunct-direkteur van de directie wetenschap, technologie en innovatie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs en mede-verantwoordelijk voor het werk van die directie, inclusief de ontwikkeling van data en statistische indicatoren, beleidsanalyse en de ontwikkeling van goede praktijkvoorbeelden, en de ontwikkeling van beleidsaanbevelingen.

Jeanine van de Wiel is Global Regulatory Affairs Manager bij DSM op het gebied van voedselingrediënten en gezondheid. Hiervoor werkte zij onder andere als secretaris van de Gezondheidsraad, was zij verbonden als onderzoeker en docent aan de universiteit van Nijmegen en publiceerde zij als wetenschapsjournalist.

Lynn Zebeda is een internationaal opererende ondernemer. Zij is medeoprichter van innovatiestudio Dr. Monk en lid van het bestuur van de Worldconnectors. Zebeda vervult verschillende adviesfuncties in de wereld van duurzaamheid en internationale samenwerking. Ze behaalde haar MA International Political Economy and Development aan het Institute of Social Studies.

Joana Gomes Neto is student-lid van de programmaraad en volgt de master Molecular Biology & Biotechnology aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2017 heeft zij deelgenomen aan de wereldwijde synthetische biologie wedstrijd 'International Genetically Engineered Machine' (iGEM) in Boston en heeft met het team Groningen de 'Gold Medal' mogen ontvangen. 

Melanie Peters - secretaris (1965) is met ingang van 1 februari 2015 directeur van het Rathenau Instituut. Peters heeft een brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, gecombineerd met ruime ervaring met het (inter)nationaal politiek en maatschappelijke krachtenveld. Ze is opgeleid tot levensmiddelentechnoloog (Wageningen Universiteit) en tot toxicoloog en gepromoveerd op het terrein van de biochemie (Imperial College, London). Peters werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Texas in Austin en als wetenschappelijk onderzoeksleider bij het Shell Research and Technology Centre Amsterdam. Zij vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving bij het Ministerie van Landbouw, de Consumentenbond en als directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht.