• U moet ingelogd zijn om onderwerpen te kunnen volgen.

    Log-in als u al een account heeft of maak een gratis account aan.

Universitair personeel naar personeelscategorie en geslacht

De indicator laat de omvang en ontwikkeling van het totale personeelsbestand van de universiteiten zien, naar geslacht en personeelscategorie.

Universitair personeel naar personeelscategorie

Gegevens: Download als csv bestand
Bron: VSNU / WOPI (Wetenschappelijk Onderwijs Personeel Informatie)
Notities: De cijfers zijn afkomstig van het WOPI-bestand van de VSNU. De WOPI data (Wetenschappelijk Onderwijs Personeel Informatie) wordt jaarlijks door de VSNU bij de 14 universiteiten opgevraagd volgens een vastgesteld format en definitieafspraken. Peildatum van de WOPI-data is 31 december van het betreffende jaar. Het betreft al het personeel dat voor een omschreven en vastgelegde werktijd voor bepaalde of onbepaalde tijd een aanstelling heeft bij c.q. een arbeidsovereenkomst heeft met de betreffende universiteit. In de loop van de jaren is van alle academische ziekenhuizen het personeel van de medische faculteiten overgegaan van de universiteit als werkgever naar het academische ziekenhuis ofwel het UMC (Universitair Medisch Centrum). Het HOOP-gebied Gezondheid laat om die reden bij vergelijkingen over de jaren heen een inconsistent beeld zien. Exclusief student-assistenten.

Universitair personeel naar personeelscategorie en geslacht

Gegevens: Download als csv bestand
Bron: VSNU / WOPI (Wetenschappelijk Onderwijs Personeel Informatie)

Universitair personeel naar personeelscategorie en geslacht, geïndexeerd (1998=100)

Gegevens: Download als csv bestand
Bron: VSNU / WOPI (Wetenschappelijk Onderwijs Personeel Informatie)


Inhoudelijke toelichting
Wanneer naar een langere reeks cijfers wordt gekeken dan in bovenstaande grafieken is te zien, dan is te zien dat als gevolg van de overgang van personeel naar de UMC's de cijfers tot het midden van de jaren negentig een daling laten zien, gevolgd door een langzame stijging. De stijging doet zich voor bij het wetenschappelijk personeel. Binnen het wetenschappelijk personeel is sprake van een stijgende ontwikkeling van het aantal vrouwen, die veel sterker is dan de stijging bij de mannen. Bij het Ondersteunend en Beheer Personeel (OBP) is sprake van een daling bij de mannen, het aantal vrouwelijk OBP stijgt daarentegen nog wel.

Definities
WP: Wetenschappelijk Personeel
OBP: Ondersteunend en Beheer Personeel

Meer cijfers
Download het excelbestand voor meer cijfers over universitair personeel