• U moet ingelogd zijn om onderwerpen te kunnen volgen.

    Log-in als u al een account heeft of maak een gratis account aan.

Verdeling inkomsten uit H2020 in Nederland, naar type organisatie en onderwerp

De indicator geeft weer hoe de inkomsten die Nederland uit H2020 ontvangt zijn verdeeld over a) de verschillende typen organisaties en b) zeven maatschappelijke uitdagingen ("societal challenges").

Toekenning H2020 budget naar type organisatie, H2020 totaal en Nederland, als % van het totaal

Gegevens: Download als csv bestand
Bron: EZ/RVO.nl: Algemene analyse H2020, release 10 oktober 2017
Notities: De gegevens zijn afkomstig van de voorstellendatabase met peildatum 10 oktober 2017. Het gaat vooral om calls uit 2014-2017 en betreft alleen toegekende projecten.

H2020 budget toegekend aan Nederlandse organisaties voor societal challenges (In miljoen €)

Gegevens: Download als csv bestand
Bron: EZ/RVO.nl: Algemene analyse H2020, release 10 oktober 2017
Notities: De gegevens zijn afkomstig van de voorstellendatabase met peildatum 10 oktober 2017. Het gaat vooral om calls uit 2014-2017 en betreft alleen toegekende projecten.


Inhoudelijke toelichting

Als we kijken naar de verdeling van de middelen naar type organisatie dan zien we dat in Nederland de helft van de middelen bij HO-instellingen terecht komt, ruim een kwart bij bedrijven (waarvan 68% MKB) en de rest bij researchinstellingen, overheidsinstellingen en overige instellingen. De verdeling van de totale toegekende Horizon 2020 middelen is iets anders: bijna 40% gaat naar HO-instellingen en 26% komt bij researchinstellingen terecht. Het aandeel van bedrijven is ongeveer gelijk.

40% van de middelen die tot nu toe door Nederland ontvangen zijn (917,6 miljoen), zijn gekoppeld aan de zeven societal challenges die de Europese Unie heeft geformuleerd. Nederland ontvangt de meeste middelen voor de maatschappelijke uitdaging 'gezondheid en welzijn'.