Werkprogramma

Slimme technologie, de maatschappelijke impact van innovatie en de relevantie van de wetenschap: het zijn maar een paar van de onderwerpen uit het Werkprogramma 2015-2016 van het Rathenau Instituut.

In het werkprogramma staan de thema’s en onderwerpen waar het Rathenau Instituut zich de komende twee jaar op richt. Bij de samenstelling ervan is gesproken met Kamerleden, beleidsmakers en overige belanghebbenden. Via een online ideeënbus deelden belangstellenden suggesties. Ook zijn er focusgroepen met burgers gehouden over de onderwerpen.

Werkprogramma 2017-2018