Werkprogramma

Elke twee jaar presenteert het Rathenau Instituut een nieuw werkprogramma. In dit werkprogramma staat welke thema's het instituut in 2017 en 2018 wil oppakken. Speerpunten de komende jaren zijn: De verregaande digitalisering in alle domeinen van het leven, het belang van publieke kennis voor beleid en de manier waarop Nederland als kennisland toekomstbestendig kan zijn.


Werkprogramma 2017-2018