• U moet ingelogd zijn om onderwerpen te kunnen volgen.

    Log-in als u al een account heeft of maak een gratis account aan.

Het ammoniakdossier

Ammoniak is slecht voor het milieu. Hoe kan Nederland de uitstoot ervan door de landbouw terugdringen? Daarover verschillen de meningen. Een oplossing lijkt ver weg. In Het ammoniakdossier doet het Rathenau Instituut aanbevelingen om het gesprek weer op gang te krijgen. Download het rapport hier.

Teveel ammoniak leidt tot overbemesting van bos- en natuurgebieden. Dat gaat ten koste van biodiversiteit en kan bijvoorbeeld overvloedige groei van bramen of brandnetels veroorzaken. Een groot deel van de ammoniak wordt uitgestoten door de landbouw. Via stallen of mest komt het in de lucht terecht.

Waar verschillen de meningen over?

De overheid heeft de afgelopen jaren maatregelen ingesteld die de ammoniakuitstoot door landbouw moeten verminderen. Maatschappelijke partijen en deskundigen hebben recent twijfels geuit over de wetenschappelijke onderbouwing hiervan. Ze zijn het bijvoorbeeld niet eens over de manier waarop de uitstoot wordt gemeten. Andere deskundigen vinden wel dat de maatregelen goed zijn onderbouwd. Zo is er wantrouwen ontstaan tussen wetenschappers, boeren, beleidsmakers en andere maatschappelijke partijen.

Het voormalige ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft het Rathenau Instituut gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken van een dialoog over het ammoniakbeleid. Wij hebben ervaring met onderzoek naar publieke controversen rond wetenschap en beleid. In Het ammoniakdossier beschrijven we hoe het ministerie een dialoog kan starten.

 

Onderzoeker Geert Munnichs licht het onderzoek toe in een video. 

Waarom is het gesprek zo lastig?

Eerder deden we onderzoek naar de discussie over wetenschap en beleid rondom HPV-vaccinaties. Daaruit bleek dat het niet genoeg is om nogmaals de wetenschap achter het beleid uit te leggen. In het geval van de ammoniakuitstoot zal het waarschijnlijk ook niet mogelijk zijn om –  op de korte termijn – onzekerheden over de effectiviteit van de beleidsmaatregelen weg te nemen. Eenmaal gegroeid wantrouwen valt ook niet zo maar weg te nemen met nieuw onderzoek.  

Start van een nieuw gesprek

Herstel van vertrouwen vereist dat partijen elkaars opvattingen en posities beter leren begrijpen. Dat vraagt tijd. We raden het ministerie dan ook aan om meerdere dialoogbijeenkomsten te organiseren. Dat schept ruimte om elkaars standpunten en belangen beter te leren snappen en om heikele punten uit te diepen. We adviseren het ministerie te beginnen met een startbijeenkomst waarin de deelnemers samen vorm en inhoud geven aan het vervolgtraject.

Hoe heeft het Rathenau Instituut dit onderzocht?

Het Rathenau Instituut heeft hiervoor interviews gehouden met betrokken deskundigen en maatschappelijke partijen en relevante literatuur geraadpleegd. Bovendien hebben we de argumenten geordend: zowel de kennisvragen, als de beleidsmatige aspecten waarover stakeholders anders denken.

Lees het complete rapport hier.