Toekomstbestendige kennis

Hoe kan het Nederlandse kennisecosysteem niet alleen succesvol maar ook toekomstbestendig zijn? Het Rathenau Instituut signaleert nationale en internationale trends en deelt deze kennis. De effecten van beleid maken we inzichtelijk door het ontwikkelen van goed gekozen indicatoren. Dit is een voorwaarde voor een goed geïnformeerd debat over de relatie tussen kennis en maatschappelijke uitdagingen.