calendar tag arrow download print
datapublicatie
14 januari 2018

R&D-personeel als aandeel van de beroepsbevolking (internationaal)

De indicator laat voor een aantal landen het relatieve aandeel van het totale R&D-personeel ten opzichte van de beroepsbevolking, met een onderscheid naar de categorieën "onderzoekers" en "overig R&D-personeel".


Inhoudelijke toelichting
Denemarken heeft het grootste aandeel R&D-personeel (onderzoekers en overig R&D-personeel samen) per 1000 personen beroepsbevolking. Denemarken heeft ook het grootste aandeel onderzoekers. Finland en Zweden volgen. Nederland zit boven het EU15-gemiddelde, zowel wat betreft het totale R&D personeel als onderzoekers.

Definities en afkortingen
R&D-personeel
Onderzoekers

Meer cijfers
Download het excelbestand voor meer cijfers over meerdere jaren en meerdere landen.