calendar tag arrow download print
datapublicatie
22 januari 2018

Inkomsten GTI's naar financieringsbron

De indicator laat de omvang en ontwikkeling van de inkomsten van de Grote Technologische Instituten (GTI's) naar financieringsbron zien: 1) voor de GTI's gezamenlijk, en 2) voor de GTI's afzonderlijk.


Inhoudelijke toelichting
Opdrachten (publiek en privaat) vormen de grootste inkomstenbron voor GTI's. Vanaf 2004 stijgen de GTI-inkomsten uit opdrachten jaarlijks. Inkomsten vanuit de Rijksoverheid direct schommelen, met een piek rond 2010. Ondanks een daling vanaf 2011 blijven deze ruim boven het niveau van 2000.

De totale inkomsten van ECN zijn bijna drie keer zo groot als die van MARIN. Elk van de vier GTI's haalt het merendeel van haar inkomsten uit opdrachten. Vooral MARIN haalt een relatief groot aandeel inkomsten uit opdrachten. Ook Deltares haalt een groot aandeel aan inkomsten uit opdrachten. Het verschil is dat vraaggestuurde financiering van de rijksoverheid hierin een aanzienlijk grotere rol speelt dan bij MARIN.

Meer cijfers
Download het excelbestand voor meer details over financieringsbronnen en meerdere jaren.