calendar tag arrow download print
datapublicatie
06 januari 2018

Honoreringspercentages NWO

De indicator laat de ontwikkeling van het honoreringspercentage van de NWO-programma's zien, naar speerpunt en voor alle programma's gezamenlijk.In onderstaande figuur is te zien dat voor de meeste speerpunten de honoreringspercentages 2016 licht gestegen zijn ten opzichte van 2015. Uitzondering is het speerpunt Onderzoeksfaciliteiten en -apparatuur.


Inhoudelijke toelichting
NWO kreeg in 2016 5.518 aanvragen ter beoordeling, waarvan er 1.470 werden toegekend. Achtenzestig procent van de aanvragen werd ingediend in de categorieën 'vrije competitie' en 'talent'. De verschillen in honoreringspercentages tussen de programma's zijn substantieel. Het honoreringspercentage voor Onderzoeksfaciliteiten en -apparatuur is ongeveer drie keer hoger dan de honoreringspercentages voor Talentprogramma's en Vrij onderzoek.

Tussen 2006 en 2011 is sprake van een sterk dalende trend in het honoreringspercentage voor alle NWO programma's gezamenlijk, van 37 naar 22 procent. Vervolgens stabiliseert het percentage rond een kwart van de aanvragen.

Definities
Honoreringspercentage