calendar tag arrow download print
datapublicatie
09 januari 2018

Universitair personeel naar personeelscategorie en geslacht

De indicator laat de omvang en ontwikkeling van het totale personeelsbestand van de universiteiten zien, naar geslacht en personeelscategorie.


Inhoudelijke toelichting
Binnen het wetenschappelijk personeel is sprake van een stijgende ontwikkeling van het aantal vrouwen, die veel sterker is dan de stijging bij de mannen. Bij het Ondersteunend en Beheer Personeel (OBP) is sprake van een daling bij de mannen, het aantal vrouwelijk OBP stijgt daarentegen nog wel.

Definities
WP: Wetenschappelijk Personeel
OBP: Ondersteunend en Beheer Personeel

Meer cijfers
Download het excelbestand voor meer cijfers over universitair personeel